Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng với tất cả các trang web và bất kỳ trang web nhỏ và/hoặc ứng dụng liên quan nào khác (“gọi tắt là Trang Web”) do noichienkhongdau.com.vn (“gọi tắt là “Noichienkhongdau” hoặc “chúng tôi”, “của chúng tôi”) quản lý và điều hành. Noichienkhongdau cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn (gọi tắt là “người dùng”, “bạn”) và sẽ chỉ sử dụng thông tin được thu thập từ bạn một cách hợp pháp.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề niềm tin và sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Bởi vậy chúng tôi sẽ chỉ xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi, theo cách thức đã quy định trong Chính sách bảo mật này. Các thuật ngữ đã định nghĩa được sử dụng ở đây phải được hiểu như nghĩa đã quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, trừ khi có tuyên bố khác.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin khi chúng tôi thấy cần thiết và chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin liên quan đến những giao dịch của chúng tôi đối với bạn. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian pháp luật quy định hoặc khi liên quan đến các mục đích thu thập. Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Nói chung bạn có thể sử dụng và duyệt Trang Web này mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, để tận dụng mọi ích lợi và có trải nghiệm tốt nhất với Trang Web và Phương Tiện mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể chọn và quyết định đăng ký thông tin của bạn với chúng tôi, khi đó bạn sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân như (nhưng không giới hạn với) địa chỉ email và giới tính (gọi tắt là “dữ liệu cá nhân”). Khi đăng ký, chúng tôi đưa bạn vào danh sách gửi thư. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi các tài liệu tiếp thị và khuyến mãi mà chúng tôi cho rằng đôi khi có thể bạn quan tâm. Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể hủy đăng ký ra khỏi danh sách nhận thư của chúng tôi và không nhận các tài liệu tiếp thị và khuyến mãi nữa.

Thu thập dữ liệu máy tính

Khi bạn truy cập Trang Web của chúng tôi, các máy chủ sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi đi mỗi khi bạn truy cập một trang web. Dữ liệu này không xác định tư cách cá nhân của bạn, cùng những thông tin khác:

 • Địa chỉ IP của máy tính.
 • Loại trình duyệt.
 • Trang Web bạn đã truy cập trước khi sang trang của chúng tôi.
 • Các trang mà bạn xem trên Trang Web của chúng tôi.
 • Thời gian xem các trang đó, các mục và thông tin tìm kiếm trên trang của chúng tôi, thời gian và ngày truy cập, và các thống kê khác.

Thông tin này được thu thập để phân tích và đánh giá để giúp chúng tôi cải thiện trang web và các dịch vụ cung cấp của mình. Dữ liệu này được thu thập ẩn danh và sẽ không được sử dụng cùng với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác. Như một phần của quy định bên trên, chúng tôi có thể sử dụng các tính năng đa dạng của Google Analytics. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Tiếp Thị Lại với Google Analytics để quảng cáo trực tuyến. Những người bán hàng bên thứ ba, kể cả Google, có thể hiển thị các quảng cáo của chúng tôi trên các trang web trên toàn Internet. Chúng tôi và những người bán hàng bên thứ ba, kể cả Google, có thể cùng sử dụng các cookie bên thứ nhất (như cookie Google Analytics) và các cookie bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để thông báo, tối ưu, và phục vụ các quảng cáo dựa trên những truy cập trước đây vào trang web của chúng tôi của người truy cập, cũng như báo cáo những ấn tượng của quảng cáo, sử dụng các dịch vụ quảng cáo khác, và tương tác với những ấn tượng của quảng cáo và các dịch vụ quảng cáo liên quan đến những truy cập vào trang web của chúng tôi.

Những liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến những trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát, bao gồm cả các trang của các Người Bán Hàng của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật, các sản phẩm, dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào khác của bất kỳ trang web hoặc trang nào không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ hành động hoặc chính sách nào của các trang web bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi từ bỏ mọi trách nhiệm của việc sử dụng một địa chỉ email sau đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể nhận diện cá nhân mà bạn đã cung cấp cho một cửa hàng chi nhánh hoặc bất kỳ trang web nào mà chúng tôi có thể liên kết đến thông tin đó mà không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi.

Thông tin liên lạc để truy cập, chỉnh cửa, thắc mắc và phàn nàn

Nếu bạn muốn:

 • truy cập; hoặc
 • chỉnh sửa bất kỳ,

Dữ liệu cá nhân nào mà Noichienkhongdau đã thu thập từ bạn, hoặc muốn liên hệ với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc phàn nàn nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại: contact@noichienkhongdau.com.vn.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi đảm bảo mọi dữ liệu cá nhân đã thu thập sẽ được lưu trữ an toàn và bảo mật. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng:

 • Hạn chế truy cập vào thông tin cá nhân;
 • Sử dụng các sản phẩm công nghệ để đề phòng truy cập máy tính trái phép; và
 • Hủy thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn khi không còn cần thiết.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn ngoài những công ty liên quan, các công ty con và các Người Bán Hàng liên quan mà chúng tôi cho phép tham gia xử lý dữ liệu hoặc liên quan trực tiếp đến Trang Web, Cơ Sở hoặc các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Trong những trường hợp ngoại lệ chúng tôi có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân khi pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc một thủ tục tố tụng đối với chúng tôi hoặc bất kỳ nhân viên hoặc người quản lý nào của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa và thay đổi chính sách bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào của chính sách này cũng sẽ được công bố trên Trang Web của chúng tôi.

Nồi Chiên Không Dầu
Logo
So sánh sản phẩm
 • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng